NASI BENEFICJENCI

Cel biegu

Bieg Jaskiniowego Niedźwiedzia to inicjatywa, która oprócz promowania aktywnego, sportowego trybu życia, piękna przyrody Masywu Śnieżnika i Gór Bialskich, ma przede wszystkim na celu pozyskiwanie środków na organizację i finansowanie obozów sportowo – rekreacyjno – edukacyjnych, oraz regularnych zajęć o profilu sportowym oraz samorozwojowym. Naszymi beneficjentami są młodzi ludzie, pochodzący niejednokrotnie z dysfunkcyjnych środowisk rodzinnych, będący w trudnej sytuacji materialnej, bądź dorastający w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Jesteśmy przekonani o tym, że aktywność fizyczna jest potężnym narzędziem do budowania odporności psychicznej, a także konstruktywnego radzenia sobie z problemami i wyzwaniami, które pojawią się na życiowych drogach naszych podopiecznych.
Wasze uczestnictwo w zawodach pozwala nam realizować ten cel.

Obozy

Obozy są przestrzenią do eksplorowania własnych potrzeb, granic, postrzegań i zainteresowań. Pobyt w naturze oraz zróżnicowane formy spędzania czasu są bodźcem do budowania własnej, pozytywnej ścieżki życiowej. Chcemy dać szansę na uwolnienie potencjału, który drzemie w każdym człowieku.
Podczas ich trwania młodzież bierze udział w różnorodnych zajęciach sportowych, eksploruje piękno okolicznej przyrody, a także ma szanse spotykać się ze specjalistami z różnych dziedzin w formie bloków warsztatowych. Rozwijanie pasji to szansa na dobrze i ciekawie przeżyte życie.

Obozy to również czas kiedy budujemy i zacieśniamy relacje, konsolidujemy środowisko sportowe i młodych ludzi. Ostatecznie uważamy, że w tym wszystkim najważniejszy jest drugi człowiek.

Projekt „Biegnąc ku Przyszłości”

Od 10 kwietnia nasz fundacyjny kolega Łukasz Wawrzyniak, który jest również cenionym trenerem piłkarskim i biegowym, prowadzi w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Jugowicach cotygodniowe treningi biegowe. Jest to projekt długofalowy, w którym poza rozwojem kompetencji stricte sportowych, chcemy obserwować, jak ta forma zaangażowania przełoży się w pozytywny sposób na inne aspekty funkcjonowania tych młodych ludzi. Bo że tak się stanie, to nie mamy cienia wątpliwości.:)

Jak pomagamy?

Poszerzanie świadomości

Niezależnie od tła społecznego w jakim przychodzi nam dojrzewać, wchodzenie w dorosłość może być najeżone całą masą niebezpieczeństw, a bezsprzecznie jednym z największych jest uwikłanie się w różnego rodzaju uzależnienia, zarówno od toksycznych substancji, jak i destruktywnych wzorów postępowania. Jedną z głównych misji Fundacji Veritas jest stworzenie takich warunków i przestrzeni, w których młodzi ludzie w pozytywny sposób będą mogli rozwijać skrzydła, aby z pełnym impetem wzbić się do spektakularnego, podniebnego lotu, jakim może być życie każdego z nas. Głęboko wierzymy w to, że piękno sportu, ale również dyscyplina jakiej wymaga, zaprocentują w dalszym życiu naszych podopiecznych, niezależnie od tego, czy zdecydują się podążać drogą sportowca, czy wybiorą jakikolwiek inny kierunek na konstruktywne przeżycie własnego życia.

Aktywne działanie

Nasze obozy, ale również zajęcia sportowe to przestrzeń, w której dajemy młodym ludziom szansę posmakowania piękna sportowego zaangażowania, benefitów z tego wynikających, a także budowania silnych więzi koleżeńskich. Wierzymy w moc, jaką daje współdziałanie w grupie. Tym samym chcemy im stworzyć warunki do przeżywania inspirujących przygód, odkrywania siebie i swojego potencjału, a wszystko to w nieoceniającej atmosferze, w oparciu o szacunek i przyjacielskie relacje.